Ondanks de te verwachten modderige paden, wat achteraf reuze meeviel, hebben 54 mensen maandag 3 juni een mooie wandeling gemaakt over De Regte Heide in Goirle. Frans Wilmsen en Frans de Leeuw hadden weer een prachtige route met veel informatie. Deze keer werden ze ondersteund door Wim de Jong, beheerder van dit gebied namens Brabants Landschap. Voor de eerste keer werd gebruik gemaakt van een stemversterker.

De Regte Heide.

In het verleden werd algemeen aangenomen dat de hei haar naam ontleend had aan de rechtspraak die hier in de Graventijd gehouden werd. Een andere verklaring is dat een groot gedeelte van het gebied opvalt door zijn vlakke ligging. Dit zeldzame heidegebied van Brabants Landschap is ongeveer 250 hectare groot en ligt ingesloten door De Halve Maan, Nieuwkerk, Het ooievaarsnest en De Hoevens. De Leij, die hier doorheen stroomt begint in Baarle-Nassau bij de Kapel van Nijhoven, stroomt via het Sas, Ooievaarsnest richting Dongen en komt in de Biesbosch uit. Vroeger was dit moerasgebied. Op verschillende plaatsen werden constructies met palen en leggers gemaakt, zodat men toch kon oversteken. Er zijn nog houten palen gevonden van rond de jaartelling. Hiernaast zijn ook nog urnen en scherven uit de Bronstijd gevonden.

De Regte heide vanaf 1900

In 1909 kocht de gemeente Tilburg dit gebied van de gemeente Goirle Het werd verhuurd aan het ministerie van Defensie en jarenlang gebruikt als militair oefenterrein. In 1915 nam koningin Wilhelmina hier nog een militair defilé af. De gemeente Goirle bouwde met het geld een gemeentehuis. Later heeft Tilburg het gebied verkocht aan Brabants Landschap. De contouren van oefenloopgraven uit de Eerste wereldoorlog liggen nog in dit gebied. Tevens is een Duits loopgraaf van ruim 300 meter aanwezig. Er liggen nog leemputten waar door de veldovens stenen gemaakt werden voor de woningen op Nieuwkerk, dat toen nog Steenvoorde heette. De naam Nieuwkerk is ontstaan toen hier een nieuwe kerk gebouwd werd.

Grafheuvels

Op De Regte Heide zijn 7 á 8 goed zichtbare grafheuvels uit de Bronstijd, 2000-700 v Chr. In 1935 zijn hier opgravingen gedaan en werden grafgiften gevonden zoals strijdbijlen, stenen dolken, knopen en kralen. Er zijn, gezien de lange periode van grafheuvels, graven en crematieresten gevonden. In één heuvel zijn vermoedelijk in een langere periode meer dan 15 graven gemaakt.

Vogelkijkhut.

Al wandelend kwamen we bij de vogelkijkhut Taps Moer. Hoogstwaarschijnlijk was dit moer, veengebied om turf te steken, vroeger eigendom van de abt van het klooster (Het moer van de Abt …Tapsmoer).

Raatakkers

Dit gebied kende van 1200 v Chr tot 470 na Chr, raatakkers. Goed bemenste akkertjes van 30x30 mtr. of 50x50 mtr. Men stookte hier ook afvalhout voor de koolstof (bemesting). De bewoners teelden oa. rogge, boekweit en gerst. Na uitputting van de grond maakte men een nieuw akkertje. Op de uitgeputte grond ging men soms wonen. Zo ontstonden hier en daar kleine gehuchten.

Dit is slechts een korte bloemlezing van alles wat tijdens de wandeling verteld werd. Tijdens de koffie bij Wim de Jong werd nog gezellig nagepraat. Dank aan Frans Wilmsen, Frans de Leeuw en Wim de Jong.