Voor alle kinderen van de basisscholen in het zuiden van ons land begint op vrijdag 5 juli de grote zomervakantie. Zes weken gaan zij niet naar hun school. Zes weken om op vakantie te gaan, deel te nemen aan het Jeugdvakantiewerk of om andere leuke dingen te doen. Toch zijn er in Goirle kinderen voor wie deze zes weken lang gaan duren. Zij kunnen van 8 tot en met 12 juli terecht op de Zomerschool, die wordt gehouden in het gebouw van BS Kameleon.

Een mooie week voor kinderen, voor wie de zomervakantie te lang duurt

Het eerste initiatief om een Zomerschool op te zetten was in 2018. Marie-Louise van de Ven: “Onze stichting Humankind en het onderwijs in Goirle wilden toen een Zomerschool opzetten om kinderen, waarvoor de gehele zomervakantie te lang is, op een educatieve manier een leuke week te bezorgen. Jammer genoeg kwam dit niet van de grond omdat we niet voldoende personeel konden vinden. Daarna kwam de coronaperiode en dit jaar hebben wij de plannen weer opgepakt. Samen met Mariëlle van Oorschot, directrice van BS Kameleon en met de gemeente Goirle is het dit jaar wel gelukt.”

Doelstelling

De doelstelling van de Zomerschool is: kinderen van 2 tot 13 jaar, voor wie de zomervakantie erg lang duurt, een mooie en educatieve week te bieden. Ook voor ouders kan de zomervakantie lang duren. Mariëlle van Oorschot: “Kinderen laten wel eens na de grote zomervakantie merken dat deze wel lang heeft geduurd. Ook de leerkrachten merken soms dat de opgedane leerstof weer voor een groot deel is weggevallen. Dat geldt ook voor anderstalige kinderen, die zes weken geen Nederlandse taallessen hebben gekregen. Ook moeten zij na de vakantie weer wennen aan de schoolstructuur. Samen willen wij deze kinderen een mooie week op de Zomerschool geven om deze ‘learning gap’ op te vangen.”

De Zomerschool

De aangemelde kinderen komen van de meeste Goirlese basisscholen en peuteropvanglocaties en zijn tussen de 2 en de 13 jaar oud. Er doen 7 peuters mee, 22 kinderen uit de onderbouw (groepen t tot en met 4), 13 uit de middenbouw (groepen 5 en 6) en 11 kinderen uit de bovenbouw (groepen 7 en 8). De leerkrachten van deze basisscholen hebben in hun groepen een inventarisatie gehouden van leerlingen, die mogelijk in aanmerking konden komen voor deelname aan de Zomerschool. Via hun eigen school hebben de kinderen zich na de meivakantie kunnen aanmelden. Deze laagdrempelige aanpak resulteerde in 53 aanmeldingen.

Het programma

Op maandag 8 juli komt om 09.00 uur de burgemeester van Goirle, Mark van Stappershoef, de Zomerschool openen. Het thema van deze week is: ‘Land in Zicht’. Samen met het personeel van diverse scholen en een aantal gastdocenten gaan de kinderen meerdere aspecten van Nederland ontdekken. De eerste dag gaan de kinderen een aantal aspecten ontdekken van wonen en huizen in Nederland. De midden- en bovenbouw gaan luisteren naar een stedenbouwkundige. De onderbouw gaat van dozen zelf huizen maken. Er wordt een vlag gemaakt en met Minecraft wordt een land gebouwd.

De tweede dag staat in het teken van cultuur. De onderwerpen zijn die dag: drama, muziek en koken. De kinderen maken een eigen volkslied, koken verschillende gerechten van andere culturen en maken voor zichzelf een bandana.

Op de woensdag gaat het over sport. Leden van Gilde Sint Joris laten de kinderen boogschieten en vendelzwaaien. Er wordt lesgegeven in yoga, wushu (Chinese krijgskunst) en boksen. De jongsten krijgen die dag een kennismaking met voetjebal.

De 4e dag staat in het teken van natuur. De jongsten gaan een tuintje maken. Natuurpedagoog Jael Nouhet uit Tilburg gaat met de leerlingen bomen bestuderen en met GVT afval een moestuintje maken. De midden- en bovenbouw leerlingen krijgen bij de heemkundekring ‘De Vyer Heertganghen’ te horen hoe de mensen vroeger in Goirle leefden. Daarna komt een politieagente vertellen over haar werk en gaan ze samen een casus behandelen. Bram Thewissen, jongerenwerker bij Mainframe gaat met de kinderen debatteren.

Op de laatste dag, vrijdag 12 juli, bereiden de kinderen in de ochtend een presentatie voor van hun activiteiten, die zij ’s middags aan hun ouders mogen presenteren. Hiermee wordt een leerzame, maar zeker ook plezierige week afgesloten.

Marie-Louise van de Ven en Mariëlle van Oorschot hebben veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van de Zomerschool. Om dit project te laten slagen krijgen zij de medewerking van diverse leerkrachten en gastdocenten. Financieel worden zij gesteund door de gemeente Goirle, door Stichting Annetje van Puijenbroek en door Schoolmaaltijden.nl. Beiden benadrukken zij de zeer goede samenwerking met de gemeente. Door deze zomerschool hopen zij deze speciale doelgroep een zinvolle eerste vakantieweek te bieden.

JS