De fractie van Lijst Riel Goirle zet alles op alles om de langverwachte fietsverbinding tussen Riel en Gilze te realiseren. Ondanks de tegenwind en vele obstakels blijven wij vastberaden. Zelfs als dat betekent dat we ons voorlopig alleen richten op het grondgebied van de gemeente Goirle.

Een van de grootste uitdagingen is de grondverwerving. Uit eerdere raadsinformatiebrieven blijkt dat dit proces wordt bemoeilijkt door bezwaren van grondeigenaren en juridische complicaties, vooral in de gemeente Gilze en Rijen. Daarom hebben Lijst Riel Goirle en het eveneens lokale Kern’75 uit Gilze en Rijen beide colleges van B&W om opheldering gevraagd.

In de antwoorden van het college van B&W van Goirle werd bevestigd dat er binnen onze gemeente geen bezwaren zijn van grondeigenaren en dat bomen, waterschap of milieu-aspecten geen belemmeringen vormen. Op de vervolgvragen van Lijst Riel Goirle of dit betekent dat de gemeente binnenkort zal overgaan tot grondverwerving, antwoordde het college dat dit inderdaad het plan is. In september zullen zij dan ook vier mogelijke scenario’s aan de gemeenteraad voorleggen, waarmee de volgende cruciale stap wordt gezet richting de realisatie van een veilige fietsverbinding naar Gilze.

Ondanks deze positieve stap zijn we er nog niet. Wij erkennen de uitdagingen, vooral in Gilze, maar hebben vertrouwen in een succesvolle uitkomst. Mocht de volledige route door beide gemeenten niet haalbaar zijn, dan zullen wij ons sterk maken voor de aanleg van het fietspad op het grondgebied van Riel, met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Mark Verhoeven

Raadslid Lijst Riel Goirle