Bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft politieke partij BBB veel stemmen gekregen. Echter, de partij lijkt de realiteit uit het oog te verliezen door de problemen in de agrarische sector te negeren en het onderscheid tussen stad en platteland te overdrijven. Het zou beter zijn als de BBB de problemen zou aanpakken in plaats van ze te ontkennen.

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse kiezers is gevoelig gebleken voor de verkiezingsretoriek van politieke partij BBB. Vooral het idee dat de agrarische sector lijdt onder stemmingmakerij en nalatigheid van de overheid, heeft bij hen een gevoelige snaar geraakt, net als de bewering over de kloof tussen stad en platteland.

In werkelijkheid kampt de intensieve landbouw met problemen als gevolg van een gebrek aan aanpassing, waaronder een hoge stikstofuitstoot, schadelijke bestrijdingsmiddelen, verspreiding van zoönosen zoals Q-koorts en vogelgriep, en aantasting van grond- en oppervlaktewater door overbemesting. Door het bestaan van deze problemen in twijfel te trekken bedrijft de BBB struisvogelpolitiek: cijfers liegen immers niet.

Daarnaast overdrijft de BBB het onderscheid tussen stad en platteland. Het verschil tussen beide is juist afgenomen. Niet-agrarische activiteiten op het platteland zijn toegenomen en boerderijen zijn door schaalvergroting en intensivering uit het dorpsgezicht verdwenen. Inkomensgroei, toegenomen mobiliteit en digitale communicatie hebben geleid tot meer contacten buiten de eigen gemeenschap en tot meer uitwisseling van inwoners tussen steden en dorpen, waardoor verschillen in levensstijl zijn vervaagd.

Het zou beter zijn als de BBB de realiteit onder ogen zou zien en de problemen in de landbouwsector zou aanpakken in plaats van ze te ontkennen. Op die manier kunnen de boeren, burgers en het milieu daadwerkelijk geholpen worden.

André Vermeulen