Binnenkort staat het bestemmingsplan van de bakertand op de agenda van de gemeenteraad. Het uitgangspunt bij ontwikkeling was ooit dat het een ecologische wijk zou worden. Nu er bijna 2 keer zoveel woningen komen te staan is het zeer de vraag of dat nog gaat lukken. Veel hangt af van de toekomstvisie van de raad. Ik zet een aantal van de belangrijkste afwegingen op een rijtje.

Er is nu gekozen voor een wal als geluidswering tegen de A58 de goedkoopste maar zeker niet de beste oplossing. Daardoor gaat veel ruimte voor wateropslag verloren. Er had ook gekozen kunnen worden voor een opstaande geluidswal van zonnepanelen die schuin over de A58 komt te hangen. Dat levert een betere geluidsbescherming op en maakt ook mogelijk dat een appartementencomplex dat nu in het beekdal wordt geplaatst tegen de wijk aan gebouwd kan worden. De Ecologische verbindingszone wordt dan niet onderbroken. Het zou bovendien wijs zijn die ecologische zone in combinatie met waterberging over de volle lengte in te richten.

Een ander aspect heeft betrekking op grondgebonden woningen. Er is nog steeds een schreeuwend tekort aan kleine betaalbare woningen. Als je die grondgebonden maakt worden ze veel duurder en het leidt tot verdere verdichting van de bebouwing. Door te kiezen voor een aantal gestapelde kleine woningen kan er meer ruimte komen die vervolgens weer met groen wordt ingevuld.

Wat wordt het beleid met betrekking tot wateropslag? De gemeente zou kunnen besluiten in het bestemmingsplan op te nemen dat voor alle grondgebonden woningen een wateropslag van 5 of 8m3 verplicht wordt afhankelijk van de grootte van het bouwvlak. Gezien de steeds verder om zich heen grijpende droogte alles behalve een luxe argument.

In het concept bestemmingsplan zien we een aantal goede bedoelingen verwoord zonder dat ze als eis zijn geformuleerd. Dat laat te veel ruimte om maatregelen die betrekking hebben op ruimte voor vogels, vleermuizen en andere vormen van fauna niet in te vullen.

Tenslotte kan is het de vraag of een parkeernorm van 1,9 nog wel verantwoord is in een wijk die zo dicht tegen de stad aan ligt. Hier zie je weer een voorbeeld van niet durven kiezen. Ga ervan uit dat de kleine gestapelde woningen vooral interessant zijn voor starters en stel de norm daarvoor op 1. Ga uit voor parkeren op eigen terrein voor alle woningen in het segment duur. Op die manier blijft er honderden meters extra over die groen ingevuld kan worden.

Tenslotte de fietsinfrastructuur. het niet inplannen en meteen meenemen van een fietsbrug over de A58 maakt dat de extra drukte van de 705 woningen op de rotonde aan de Abcovenseweg onvermijdbaar wordt. Door direct een fietsontsluiting te regelen richting Tilburg kan een grote bijdrage geleverd worden aan de mobiliteitstransitie. Als je met de fiets sneller bij het werk, school, of station bent dan met de auto of de bus dan is die keuze ook sneller gemaakt.

Pro Actief Goirle gaat ervoor, we zijn benieuwd wie volgt.

Bert van der Velden

Fractievoorzitter Pro Actief Goirle