Invasieve exoten: Dat zijn planten, dieren, bacteriën en schimmels die door toedoen van de mens op plekken ver buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied belanden en daar problemen veroorzaken. Invasieve exoten zijn na habitatvernietiging de belangrijkste oorzaak geworden van het snelle verlies van biodiversiteit wereldwijd.

Bij gebrek aan natuurlijke vijanden gaan die woekeren en inheemse planten en dieren verdringen. De komst van deze nieuwe soorten leidt zo tot vermindering van de soortenrijkdom.

Ook de financiële gevolgen zijn immens. Sommige exoten beschadigen bijvoorbeeld woningen (foto1), infrastructuur, dijken of blokkeren waterwegen. Het bestrijden ervan kost kapitalen. Er is dus alle reden om verspreiding ervan tegen te gaan. Een aantal van deze exoten is meldplichtig. De belangrijkste staan op de unielijst. Daarvoor geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Bekend zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de waterpest, maar ook de rododendron is een invasieve exoot. In een tuin is hij geen probleem, echter in openbaar groen en in de bossen ontwikkelt die zich ongebreideld. Daarom is men nu op Gorp en Roovert met een verwijderingsprogramma bezig. Als gemeente wil je deze ook niet in de bermen vanwege het extra onderhoud en de verdringing van inlandse soorten.

Een overheid moet er alles aan doen om de verdere verspreiding van deze exoten tegen te gaan. Een eerste voorwaarde daarvoor is weten waar ze staan. Om vervolgens te bepalen waar ze direct verwijderd moeten worden omdat de omgeving waar ze staan bijdraagt aan de verdere verspreiding of een direct gevaar vormt voor de infrastructuur. Een goed instrument daarvoor is een digitale kaart waarop alle exoten zijn opgenomen. Wanneer zo’n kaart openbaar gemaakt wordt, stelt het ook de inwoners in staat om de groeiplaatsen te melden die nog niet waren opgenomen. Voor iedere invasieve exoot zou er een behandelplan moeten zijn, zodat verwijdering op een plaats niet leidt tot verspreiding op een andere. Voor moeilijk te bestrijden exoten is deskundige hulp onontbeerlijk omdat anders onnodige kosten worden gemaakt voor maatregelen die niet werken.

Iedereen die in Goirle wandelt of fietst ziet de Japanse duizendknoop overal. Langs stromend water (foto 3) verspreidt hij razendsnel, toch zien we nog geen adequate maatregelen om dit in te dammen. Het wordt hoog tijd dat de gemeente met een goed actieplan komt omdat de kosten anders enorm zullen worden.

Dit is ook een oproep aan al onze inwoners:

Help voorkomen dat invasieve exoten zich verder verspreiden. Kijk eens op de “Unielijst” meld en en kies vooral voor inlandse planten en struiken bij de inrichting van je tuin.

Hendrik Dejonckheere