“Het kabinet wil de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten.” Dat waren de woorden van Koning Willem-Alexander tijdens de troonrede op Prinsjesdag 2023. Lezen heeft prioriteit, lezen is hot.

Behorende tot de generatie geboren in de jaren 70, ben ik opgegroeid met de bibliotheek als standaard bezoekadres. Bij mij thuis was lezen heel gewoon, en een bezoek aan de bieb dus ook. Lezen als vrijetijdsbesteding, en lezen om informatie te verkrijgen. Toen ik de PABO ging doen en leerkracht werd, heb ik uren doorgebracht in de bibliotheek om mijn lessen voor te bereiden. Met de komst van het internet en de social media, verschoof de bieb als fysieke plek bij mij thuis wat naar de achtergrond. Verdwenen is het nooit.

Ondertussen weet ik als geen ander hoe belangrijk lezen, boeken en de bibliotheek zijn voor de onze toekomst. En dat begint bij elk kind thuis. Wanneer kinderen leren lezen wordt hun wereld groter. Kunnen lezen zorgt ervoor dat je woordenschat uitbreidt. Wanneer je woordenschat uitbreidt kun je teksten makkelijker en beter begrijpen. Wanneer je teksten makkelijker gaat begrijpen, krijg je toegang tot meer informatie en groeit je kennis over onze wereld. Meer kennis zorgt voor verbreding van je perspectief. Meer kennis biedt meer kans op succes in je leven.

Lezen draagt niet alleen bij aan kennisvergroting. Het (voor)lezen van fictie draagt ook bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij het (voor)lezen van fictie maakt de lezer kennis met verschillende personages, situaties, reacties. Het biedt de lezer de kans om ook op dit gebied het perspectief te verbreden en het eigen handelingsrepertoire uit te breiden. Wanneer we in staat zijn vanuit meerdere perspectieven te kijken, zullen we elkaar beter begrijpen. Wat tot meer verbinding zal leiden.

Kortom; (leren) lezen doet ertoe.

Zoals ik al eerder schreef, begint leren lezen al bij de geboorte. De taal waarmee een baby omringd wordt, is de basis die gelegd wordt. Wanneer dit niet, of in mindere mate, gebeurt, start een kind al met een achterstand. Een kind dat opgroeit in een rijke taalomgeving zal wanneer het naar school gaat een groter taalnetwerk ontwikkeld hebben. Nieuwe informatie kan makkelijker gekoppeld worden. Verschillen in kennis tussen een kind uit een taalarmere en een kind uit een taalrijkere omgeving groeien naar mate het kind ouder wordt. Deze verschillen zijn niet alleen van invloed op de woordenschat maar ook op het begrijpen van teksten en op het begrijpen van de wereld om het kind heen.

De basis wordt thuis gelegd, de school bouwt hierop verder. De bibliotheek vervult daarbij een belangrijke rol. De groepen van onze school brengen daarom regelmatig een bezoek aan de bieb. We willen uitstralen dat de bieb erbij hoort en dat een bezoek aan de bieb toegang geeft tot nieuwe informatie en tot uren leesplezier.

Kortom; de bieb doet ertoe.

En mocht u het nog niet weten, tot 18 jaar is een abonnement op de bieb gratis.

Mariëlle van Oorschot

Directeur Bs Kameleon