De kerk van Maria Boodschap (1939-1940) aan de Tilburgseweg in Goirle staat leeg sinds 2010. Erfgoedorganisaties hielden ca. 5 jaar geleden een ontwikkelingsplan tegen. Nu zijn er opnieuw plannen ingediend om huisvesting te ontwikkelen in het vm. kerkgebouw. In andere steden zoals Utrecht (vm, Willibrordkerk) zijn dergelijke plannen succesvol uitgevoerd.

In Goirles Belang van 20 december jl. deed Norman Vervat het voorkomen dat de gehele monumentenzorg tegen de plannen van de Maria Boodschap te Goirle is, inclusief de lokale monumentenzorg Steengoed. En dat is niet juist! Stichting Steengoed, de hoeder van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Goirle, heeft bestaan van 2009 tot 2020. Toen is de stichting ontmanteld en - ook notarieel - opgegaan in de Stichting Erfgoed Goirle De Vyer Heertganghen! Maakt dat wat uit? Jawel, in dit geval zeker!

De Stichting Erfgoed Goirle De Vyer Heertganghen is namelijk vóór de plannen om deze kerk te behouden, maar wel aan te passen aan een nieuwe bestemming, i.c. huisvesting. Het gebouw staat nu 13 jaar leeg. Als we niet oppassen, rot het straks weg… En er is geen functie meer te vinden als kerkgebouw, ook geen functie als theater of iets dergelijks dat exploitabel is in Goirle. Er zal een andere bestemming moeten komen zoals huisvesting. En dan zal er zeker wat veranderen aan het dak bijvoorbeeld. Wij zijn er echter van overtuigd dat dat best kan binnen acceptabele grenzen van behoud van het geheel.

Dus beste lezer: de lokale monumentenzorg is niet zo star, maar zij wil wèl mee zoeken naar een aanvaardbare herbestemming van de Maria Boodschapkerk. Gelukkig kent het gemeentebestuur onze visie al.

Jan A.M. van Eijck, voorzitter St. Erfgoed Goirle De Vyer Heertganghen