De Belangenvereniging Riel heeft vorige week maandagavond voor de inwoners van Riel een informatieavond georganiseerd. Doel van de bijeenkomst was, de inwoners van Riel te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het te bouwen arbeids-migrantenhotel aan de Rielseweg 875 in Tilburg, op de gemeentegrens met Riel (gemeente Goirle). Wederom was de opkomst van ruim 200 belangstellenden groot.

Op 23 februari j.l. hebben een aantal Rielenaren een bewonersbrief van de gemeente Tilburg ontvangen. In deze brief staat aangekondigd dat de procedure van vergunning-verlening en de procedure om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen is begonnen.

Dit betekent dat juridische termijnen zijn ingegaan en dat de belangenvereniging Riel onder tijdsdruk een informatieavond moest organiseren. Er was geen geschikte locatie op deze korte termijn beschikbaar. Peter Pijnenburg en Sjef van Roessel (Commanderie), kwamen met een oplossing; een werkplaats bij Peter werd beschikbaar gesteld en Sjef zorgde voor de faciliteiten en dranken.

Een belangrijk onderwerp van de avond was de raadsvergadering van de gemeente Tilburg van 18 maart jl. In deze vergadering konden belanghebbenden gebruik maken van het inspreekrecht, om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen en om de raadsleden te overtuigen dat ze in ons geval tegen moeten stemmen, tegen het afwijkend bouwen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad Tilburg neemt dan op 11 april een besluit om dit wel of niet toe te staan. De belangenvereniging Riel heeft ook 18 maart daadwerkelijk massaal gebruik gemaakt van dit inspreekrecht. Er is ook een petitie van afkeuring aan de gemeenteraad aangeboden.