Met de noodkreet van Belangenvereniging Riel - “Stop ! …de grens van Riel is bereikt, wij worden overvraagd” - is geen woord Spaans bij. Tijdens de inspraaksessie in de Tilburgse gemeenteraad 18 maart j.l. mocht “Riel” hun bezwaar, van de mogelijke komst een arbeidsmigranten hotel toelichten. Vier Rielenaren deden dat individueel prima en goed onderbouwd. De publieke tribune was tot de laatste stoel bezet met bezorgde Rielenaren. En ja - het Riels protest werd serieus en begripvol door de gemeenteraadsleden ontvangen.

Door Nico de Beer

Hij was enigszins gespannen, maar toch was de Rielse actievoerder en voorzitter van de Belangenvereniging Riel, Bram Groothuis, alert om iedere dorpsgenoot persoonlijk te verwelkomen en te bedanken voor hun aanwezigheid. Dit speelde zich vorige week maandag af op het afgesproken verzamelpunt, het erf van Peter Peijnenburg aan de Rielseweg. Vanaf die plek vertrok de meute, doorgaans per fiets richting de inspraakavond, waarover de perikelen van het beoogde arbeidsmigranten hotel, in de Tilburgse raadzaal kenbaar werden gemaakt. Uiteindelijk zaten er toch zo’n 150 Rielse bezwaarmakers tegen de mogelijke komst van 366 arbeidsmigranten, op de publieke tribune.

Tijdens zijn pleidooi tegen de mogelijke komst voor de 366 arbeidsmigranten op de locatie aan de Rielseweg 875 toonde Bram zeker ook respect en begrip voor de gemeente Tilburg om 5000 arbeidsmigranten te huisvesten. “Maar wij begrijpen niet dat de gemeente Tilburg voor de bouw van een arbeidsmigrantenhotel juist op die locatie de gemeentegrens van Riel uitkiest. Het beoogde arbeidsmigranten hotel ligt slechts op 275 meter afstand van de bebouwde kom van Riel.

Wij begrijpen niet dat de gemeente Tilburg geen rekening heeft gehouden met het feit dat ons dorp, met nog geen 3000 inwoners, al ruim 150 arbeidsmigranten huisvest. Dit is ruim twee keer de norm die is opgenomen in het beoordelingskader huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten van de gemeente Goirle.”

Aantal inwoners heeft aangegeven dat zij zich niet veilig voelen

“Arbeidsmigratie heeft ook zijn schaduwzijde. Dit verzinnen wij niet, dit kunt u dagelijks lezen, zien en/of horen in de media. Riel wordt helaas ook geconfronteerd met deze kant van de arbeidsmigratie. Koopcentrum De Boerenschuur heeft nu al te maken met een exceptionele groei van het aantal winkeldiefstallen, bedreigingen en intimidatie van het personeel. Helaas bestaat het smoelenboek, met betrapte winkeldieven, op een Nederlandse jongen na, alleen uit arbeidsmigranten. Ouders hebben melding gemaakt dat hun dochter op straat door arbeidsmigranten werd aangesproken en lastig gevallen. Arbeidsmigranten hangen rond in het dorp, nuttigen alcohol en/of drugs en laten de hangplek vervuild achter. Een aantal inwoners van Riel heeft aangegeven dat zij zich niet veilig voelen. Wij begrijpen niet dat een arbeidsmigrantenhotel van deze omvang, pal tegen een ecologische verbindingszone en in de nabijheid van het kwetsbare Natura 2000 gebied, het Riels Laag en de Regte Heide gesitueerd kan worden.

Wij begrijpen niet dat de gemeente Tilburg, niet in de geest van de Omgevingswet en de omgevingsdialoog heeft gehandeld. 366 Arbeidsmigranten over de schutting gooien, is niet fatsoenlijk en niet correct. Zo gaan buren niet met elkaar om! Daarom vragen wij u, geachte raadsleden, om 11 april niet in te stemmen met de realisatie van dit arbeidsmigranten hotel”, aldus de opmerkingen van de voorzitter van de Belangenvereniging Riel.

Maandag 8 april organiseert gemeentebestuur Tilburg extra debat

Ook Patricia van van der Kammen, Sjef van Roessel en Renee van de Pluim spraken in glasheldere taal hun ongenoegens uit over de mogelijk massale komst de 366 arbeidsmigranten. Wellicht door de correcte wijze waarop de Rielenaren hun bezwaren onderbouwden, heeft het gemeente bestuur van Tilburg besloten om een extra debat over dit onderwerp te organiseren op maandag 8 april. De Belangenvereniging Riel hoopt dan van harte op een massale support van hun dorpsgenoten.