Op woensdag 17 april 2024 wordt al weer voor de 38e keer het traditionele schoolvoetbaltoernooi voor de Goirlese basisscholen voor de groepen 5 tot en met 8 gespeeld.

De Goirlese kampioenen uit de groepen 8 en 6, bij zowel de jongens als de meisjes, plaatsen zich voor het regiotoernooi en evt. vervolg toernooien. Voor de kampioenen uit de groepen 5 en 7 is er helaas geen vervolgtoernooi

Dit jaar hebben zich 70 teams aangemeld voor het schooltoernooi. Dit is een kleine terugloop in het totaal aantal teams t.o.v. vorig jaar (76), maar het aantal meisjes teams steeg wel lichtjes gelukkig wel wat meer deelnemende meisjesteams van 16 naar 20.

Een speciaal woord van dank willen we graag richten aan de gemeente Goirle voor het beschikbaar stellen van de accommodatie van beide Goirlese voetbalverenigingen, de studenten en docenten van het ROC voor hun bereidwillige medewerking en het onderhoudsteam van de diamantgroep en de vele vrijwilligers van beide voetbalverenigingen en de vrijwilligers van de EHBO Goirle.

Als het weer nog meewerkt kan niets meer een fantastische voetbaldag in de weg staan.

Heel veel voetbalplezier.

Vindt u het leuk om mee te helpen aan deze gezellige voetbaldag laat het ons dan even weten (schoolvoetbal@gsbw.nl). Wij kunnen alle hulp gebruiken.

Commissie Schoolvoetbal Goirle