De grenspaal symboliseert een afbakening. Het is de plaats waar de gemeente begint. Of ophoudt. Vanaf hier begint iets anders. Iets eigens.

Lijst Riel Goirle is geworteld op lokale principes en dankt mede hier haar bestaansrecht aan. De LRG Zilveren Grenspaal wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder inzet voor lokale principes & waarden. Het belang van eigenheid en betrokkenheid erkent. Via activiteiten en betrokkenheid in verenigingsverband, cultureel, sportief of politiek wordt een grenspaal aldus in ere gehouden en verder versterkt.

Met trots en in volle overtuiging reikt het Bestuur van Lijst Riel Goirle, de Zilveren Grenspaal uit aan:

Leon Smeets

Leon’s betrokkenheid bij LRG gaat terug tot 2008. Gedurende een lange periode vanaf 2010 heeft Leon zich ingezet als betrokken en enthousiast bestuurslid en vervulde vanaf 2019 de rol van voorzitter. Een bijzondere voorzittersrol ten tijde van Corona. Op zijn kenmerkende bevlogen wijze heeft Leon zich tot het uiterste ingezet onze partij gedurende deze bijzondere periode bij elkaar te houden. Dit deed hij onder andere door alle leden individueel te bezoeken en hen namens het bestuur een attentie aan te bieden. Tijdens de daaropvolgende verkiezingen werd LRG mede door Leon’s inzet en aansturing weer de grootste partij met 5 raadzetels, waarna hij vanwege gezondheidsredenen moest besluiten als voorzitter te stoppen. Naast het vele werk voor LRG zet Leon zich ook in voor taalondersteuning van vluchtelingen en heeft hij taalles gegeven bij onder andere Willem II en PSV.

Daarom is de Zilveren Grenspaal van Lijst Riel Goirle vol trots tijdens de jaarvergadering uitgereikt aan Leon Smeets op woensdag 24 april 2024.

Bestuur Lijst Riel Goirle