Het is al weer 25 jaar geleden dat we het eeuwfeest van onze St. Jan hebben gevierd. Dit jaar gaan we het 125-jarig bestaan van de St. Jan vieren het zal minder groots zijn maar daarom niet minder feestelijk. De Torengroep en de Liturgie commissie werken samen aan een gevarieerd programma dat helemaal in het kader komt te staan van 125 jaar Sint Jan. Daarom laten we u, als belangstellende, weten dat op ZONDAG 23 JUNI deze feestdag gepland staat.

We starten met een Eucharistieviering om 10.30 uur met aansluitend een programma tot ±16.00 uur.

Als u dit feest met ons wilt vieren, reserveer dan alvast deze datum in uw agenda.

Namens Liturgiecommissie en Torengroep St. Jan,

Ineke Wolswijk