Er wordt flink aan de weg getimmerd om ervoor te zorgen dat VOAB haar ruim 1500 leden een accommodatie kan bieden die past bij de behoeften van de club en haar leden. Natuurlijk is het meest zichtbaar de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld. Daar is de afgelopen weken heel hard aan gewerkt door de werknemers van Finovi en in samenwerking met medewerkers van de gemeente. Gelukkig werkten de weergoden redelijk goed mee. Maar zelfs als de regen met bakken uit de hemel kwam, werd er zo veel mogelijk doorgewerkt. Hartstikke mooi. We zijn er blij mee! Als deze editie van Goirles Belang op de deurmat ligt (normaliter woensdag 1 mei), is het veld net wel, of net niet, definitief goedgekeurd. Houd daarvoor de website van VOAB in de gaten. Betreed het nieuwe veld ook nog niet tot we hebben aangegeven dat het mogelijk is!

Belangrijk is ook te benoemen dat VOAB heeft ingesproken bij de informatieavond voor de gemeenteraad over het al dan niet verhuizen van (een deel van) het sportpark naar het Riels Kwadrant. Op 14 april 2024 waren bestuursleden en leden van de financiële commissie in een bomvolle raadszaal, waar voorzitter Arnoud Strijbis een presentatie gaf aan de raadsleden. Deze presentatie is terug te vinden op onze website. Tijdens de presentatie vroeg de voorzitter namens VOAB, haar leden en andere betrokkenen bij de club om duidelijkheid, zekerheid en snelheid. Investeren in het sportpark is immers hard nodig. Na afloop werd er nog intensief gesproken met raadsleden, die ons lieten weten het verhaal van VOAB goed te begrijpen. Op 14 mei spreekt de raadscommissie nog een keer over het onderwerp, om hopelijk op 21 mei een besluit te nemen.

Verder gaan de gesprekken van VOAB met de gemeente, zowel met de wethouder als het ambtelijk apparaat over de inrichting van het sportpark voor het VOAB-deel door. Als het sportpark niet wordt verplaatst, zijn er ideeën over investeringen en daarbij horende onderhoudskosten. Ook daarvan houden we u op de hoogte.