Er zijn al veel boeken en publicaties uitgebracht over de Tweede Wereldoorlog in Goirle en daarin wordt ook melding gemaakt van de slachtgoffers van het oorlogsgeweld. De in 2017 overleden Goirlese archivaris Gerrit Kobes heeft veel onderzoek gedaan naar de oorlogsslachtoffers in Goirle en Riel. Helaas heeft hij zijn werk niet af kunnen maken. Gemma van de Klundert en Gerrit van Heeswijk zetten zijn werk nu voort. In oktober van dit jaar brengen zij een boek uit met de titel: ‘Vertel hun verhaal, oorlogsslachtoffers Goirle en Riel, 1940 – 1955’. Aangezien Riel sinds 1997 bij de gemeente Goirle hoort, zijn de slachtoffers van Riel tijdens de Tweede Wereldoorlog in dit boek meegenomen.

De aanleiding

Gerrit Kobes bezocht vele websites, archieven en alle plekken waar hij informatie kon krijgen over de oorlogsslachtoffers in Goirle. Als een eerbetoon heeft Gemma van de Klundert de draad opgepakt en is zij verder gaan zoeken om de Goirlese en Rielse slachtoffer een gezicht te geven. Alle foto’s en gevonden informatie heeft zij, samen met Gerrit, op Wiki Midden-Brabant aangevuld. Op deze website, https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Oorlogsslachtoffers_Goirle had Gerrit Kobes ook al veel informatie achtergelaten. Gemma had veel aanvullende informatie gevonden van gesneuvelde geallieerde militairen uit Engeland, Polen, Canada.

Gerrit Kobes heeft ook informatie achtergelaten van de gesneuvelde Duitse militairen. Deze worden mogelijk later aangevuld. Ongeveer vijf jaar geleden werd haar zoektocht uitgebreid met het achterhalen van informatie over Goirlese en Rielse gesneuvelden. Gemma kreeg diverse reacties van nabestaanden en deze troffen haar. Zo kwam zij op het idee om het onafgemaakte werk van Gerrit Kobes voort te zetten. In 2021 werkte zij nauw mee aan de totstandkoming van het plakboek ‘Historisch album Goirle’. Voor dit plakboek werkte zij ook nauw samen met o.a. Gerrit van Heeswijk van Stichting Erfgoed Goirle ‘De Vyer Heertganghen’. Het plakboek was een actie van Albert Heijn aan het Koningsschild in Goirle en werd een groot succes.

Het boek

Het volgende project waar Gemma van de Klundert en Gerrit van Heeswijk aan begonnen was een boek over alle Goirlese en Rielse oorlogsslachtoffers. De criteria, die zij hebben gesteld om vermeld te worden in dit boek zijn: Het slachtoffer moet in Goirle of Riel geboren zijn, het slachtoffer moet gewoond hebben in Goirle of in Riel of het slachtoffer moet overleden zijn in Goirle of Riel. Belangrijk is dat het slachtoffer door een of ander oorlogsgeweld om het leven is gekomen. Aanvankelijk zochten zij alleen naar slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar tijdens hun zoektocht kwamen zij ook slachtoffers tegen van de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Korea. Daarom is de titel van het boek ‘Vertel hun verhaal, oorlogsslachtoffers Goirle en Riel, 1940 – 1955’. In dit boek wordt het verhaal weergegeven van 109 slachtoffers uit Goirle en Riel. Van ieder slachtoffers is een levensbeschrijving te lezen en hoe, waar en wanneer deze is gesneuveld. Naast de bronvermelding is ook een foto van het slachtoffer geplaatst. Bij 98 personen staat een foto. Ondanks vele uren speuren hebben de schrijvers van het boek van 11 personen geen foto kunnen vinden. Daarom vragen zij aan de lezers van het Goirles Belang of zij mogelijk in het bezit zijn van een ontbrekende foto.

Meld dit dan via:

conservator@heemkundekring-goirle.nl

Mochten zij denken alsnog een oorlogsslachtoffer te kennen, meldt dit ook aan dit emailadres en zij kijken na of zij alsnog toegevoegd kunnen worden.

Presentatie

In de laatste week van oktober van dit jaar, de maand waarin het 80 jaar geleden is dat Goirle en Riel werden bevrijd, wordt het boek uitgegeven. De presentatie en de eerste uitgave zal dan plaats vinden in de Heemschuur aan de Nieuwe Rielseweg. Daar worden dan ook de eerste boeken te koop aangeboden. De kosten zijn (evt. afhankelijk van de te bestellen hoeveelheid toevoegen) waarschijnlijk tussen de € 15,00 en € 20,00.

Aangeven belangstelling

Om een indicatie te krijgen van het aantal te drukken boeken, vragen de beide auteurs dat belangstellenden dit aan hen laten weten. Dat kan door dit aan te geven met een emailbericht op

conservator@heemkundekring-goirle.nl of door een briefje in de brievenbus te gooien bij ’t Heem, Rielseweg 41 in Goirle. Dit kan tot 1 augustus 2024.

Gemma van de Klundert en Gerrit van Heeswijk hopen veel mailtjes en briefjes te ontvangen. Met dit boek willen zij de Goirlese en Rielse oorlogsslachtoffers tussen 1940 en 1955 een gezicht en achtergrond informatie geven (en postuum een plek te geven).

Op deze manier is het werk van Gerrit Kobes op een mooie manier voortgezet.

JS

Personen van wie nog geen foto aanwezig is

1. Henrica van den Abbeelen, 16 januari 1895 – 18 mei 1940 Riel.

2. Johannes Baumann, 20 februari 1917 Amsterdam – 9 december 1942 Goirle.

3. Wout van Gestel, 26 juli 1920 Goirle – 29 november 1942 Atlantische Oceaan, zoon van Willem van Gestel en Martha Paulissen. Martha is in 1933 met Engelbert Timmermans hertrouwd.

4. Joachim Geursen, 18 augustus 1921 Goirle – 3 mei 1946 Mannheim, zoon van Gerrit Geursen en Maria Volders.

5. Willem Hendriks, 22 oktober 1943 Goirle – 5 oktober 1944 Goirle, zoon van Adriaan Hendriks en Catharina Van de Pol.

6. Antonius Houtepen, 24 mei 1917 Goirle – 28 maart 1945 Mulheim, zoon van Cornelis Gerardus Houtepen en Agnes Valk.

7. Maria van Laarhoven, 19 november 1937 Goirle – 20 oktober 1944 Goirle, dochtertje van Adrianus van Laarhoven en Anna van Boxtel.

8. Petronella Schoenmakers, 26 februari 1900 Riel – 5 september 1944 Tilburg, gehuwd met Jan van Loon.

9. Cornelis J. W. van de Pol, 11 januari 1920 Goirle – 5 oktober 1944 Goirle, zoon van Marinus van de Pol en van Adriana van Miert.

10. Maria van de Pol, 20 maart 1885 Goirle – 21 februari 1945 Tilburg, gehuwd met Cornelis in ’t Ven.

11. Franciscus Verbeek, 17 mei 1919 – 1946 Atlantische Oceaan, zoon van Johannes Verbeek en Johanna Bastiaanse.