Liefde voor allemaal

Als we liefde voor iedereen voelen, moeten we vermijden om met elkaar te vechten voor wereldse doeleinden. Als er een geschil ontstaat tussen twee mensen, twee naties of twee landen, moeten ze dit oplossen door op een beschaafde manier met elkaar te praten en niet door hun toevlucht te nemen tot oorlog. Dat zou ideaal zijn. Was er mogelijk een derde macht die een conflict veroorzaakt voor hun eigen politieke doeleinden? Wees daarop bedacht: wie schudde de pot? Als je bijvoorbeeld honderd zwarte mieren en honderd vuurmieren verzamelt en in een pot stopt, gebeurt er niets. Maar als je de pot pakt, krachtig schudt en op tafel laat staan, zullen de mieren elkaar gaan doden. Rood gelooft dat zwart de vijand is, terwijl zwart gelooft dat rood de vijand is. terwijl de echte vijand de persoon is die de pot schudde. Hetzelfde geldt in de samenleving, mannen versus vrouwen, zwart versus wit, geloof versus wetenschap, jong versus oud enz. Dus voordat we met elkaar vechten, moeten we ons afvragen: wie schudde de pot?

God de Almachtige zegt in de Heilige Koran: “Wie een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom doodt. Hij die iemand het leven schenkt doet iets, gelijk hij aan het gehele mensdom het leven schenkt.” (3:33)

Ieder goed mens is vredelievend en een vredelievend mens wil de verbetering van anderen in de wereld. Toen ik pas werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Paaswake in de kerk van St. Jan zag ik dat de priester daar ook op aandrong en bad voor de vestiging van vrede in de wereld en het einde van oorlogen en conflicten. Ik was heel blij dat iedereen daar over broederschap sprak, omdat wij als Christenen en Moslims elkaars veiligheid zouden moeten garanderen. De geachte burgemeester van Goirle zat naast mij. Voor de ceremonie had ik een gesprek met de priester. Samengevat: het gaat in de wereld om liefde, menselijkheid, broederschap en het vestigen van vrede. Ik denk dat we prioriteit moeten geven aan de mensheid en iedereen moeten liefhebben en niemand moeten haten. Dus als we vrede willen, moeten we allemaal onze stem verheffen.

Ahmad Muhammad