Afgelopen maand werd in het provinciehuis in Den Bosch het project Brabant geeft Energie afgerond. Dit Brabants netwerk, dat in 2018 werd opgericht was ervoor om de energietransitie zichtbaarder te maken en te versnellen om daarmee een beweging in Brabant op gang te brengen.

Toewijding Duurzaam Riel Goirle

Rob de Bruijn heeft namens de stichting DRG een presentatie gegeven over de activiteiten in Riel en Goirle die we met ondersteuning van de provincie de afgelopen jaren hebben kunnen uitvoeren. Als waardering zijn we als Duurzaam Riel/Goirle in het zonnetje gezet voor de inzet van onze energiecoaches, opzetten van het digitale energieloket, toewijding en inzet bij het versnellen van de energietransitie in onze gemeente. Als blijk van waardering overhandigde gedeputeerde Bas Maes namens Brabant geeft Energie een cheque van 1.000 euro. Deze middag markeerde ook de overgang van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant.

Duurzame Dinsdag Brabant

De duurzame initiatieven die via Duurzame Dinsdag zichtbaar worden, zijn om veel redenen van waarde. Het zijn toekomst-voorspellers. Door initiatieven te beschouwen zie je welke ontwikkelingen op ons afkomen. Zo zagen we ontwikkelingen als bijvoorbeeld autodelen, right to repair, regeneratieve landbouw, plastic-revolutie en herstel van onze relatie met de natuur al vele jaren geleden toegepast worden door initiatiefnemers. Initiatieven zijn netwerk-kunstenaars. Ze zijn in staat om veel mensen aan zich te verbinden, ook mensen die de deur dicht houden voor de overheid. Hierdoor nemen ze mensen mee in de duurzaamheidstransitie én vlechten ze sociale structuren die de samenleving versterken.

Duurzame initiatieven zijn belangrijk voor de toekomst.