Een Wulp is een grote weidevogel met een enorme kromgebogen snavel die naar beneden wijst. Omdat wulpen heel erg schuw zijn en een schutkleur hebben merk je ze vaak pas op als je hun bijzondere roep en zang hoort.

In de lente komen ze naar Goirle en Riel om te broeden in ons groene beekdal. Een paartje zoekt een rustige plek in het grasland en samen broeden ze hun eieren (meestal 3 of 4) heel stilletjes in 4 weken uit. Als ze uit het ei komen moeten de kuikens meteen op stap om voor hun eigen kostje te zorgen. Ze wandelen door het hoge gras en eten insecten. In het begin 4 per minuut, later 12 per minuut, uiteindelijk wel 5000 tot 12.000 insecten per dag per kuiken. Pas na 4 weken kunnen ze vliegen.

Die kleine kuikens in het hoge gras zie je meestal niet. Maar de ouders zijn in de buurt, houden steeds contact en letten heel goed op. Als er gevaar dreigt waarschuwen ze met speciale geluiden waardoor de kleintjes zich tegen de grond drukken en stil blijven zitten. Totdat de ouders roepen dat het weer veilig is. Dan richten de kuikens zich op en gaan verder met hun kilometerslange insectenwandeltocht.

De gevaren zijn talrijk: kraai, buizerd, ooievaar, reiger, vos, kat, loslopende hond, mens en… maaimachine. Want het lange gras moet wel een keer gemaaid worden. Helaas is het niet zo handig om je stil te verbergen in het hoge gras als de maaimachine er aan komt…

Op Hemelvaartsdag ontdekte een jonge boer in Goirle zo’n jong wulpenkuiken in zijn grasland. Het zat heel stil tegen de grond gedrukt, bewoog zich niet en vluchtte niet weg. Omdat de boer de volgende ochtend daar wilde maaien maakte hij met zijn telefoon een filmpje van het kuiken in het gras en stuurde dat naar zijn contactpersoon bij de weidevogelgroep van het Biodiversiteitsteam van Goirle en Riel.

Die kwam meteen in actie

Samen met de boer werd de situatie ter plekke bekeken en een plan gemaakt. De boer bedacht welke route hij zou rijden met de maaimachine zodat de dieren de beste kans kregen om te vluchten. Er werd een oproep gedaan in de weidevogelgroep om te komen helpen met het zoeken naar de kuikens tijdens het maaien. En die avond werden er 9 lange stokken met schriklint midden in het perceel geplaatst om de vogels alvast te waarschuwen dat ze hun kuikens ergens anders naar toe moesten lokken.

De volgende ochtend vroeg stonden 6 vrijwilligers paraat om de kuikens te zoeken en op te vangen. De boer begon in rustig tempo van binnen naar buiten te maaien. De kuikens lieten zich niet zien maar aan het gedrag van de oudervogels was af te lezen dat ze veilig waren.

Samenwerking

Wulpen kunnen wel 30 jaar oud worden en broeden het liefst op dezelfde plek waar ze geboren zijn. Dankzij de samenwerking van de oplettende jonge boer met de vrijwilligers van het Biodiversiteitsteam gaan we de komende decennia in Goirle en Riel het prachtige geluid van de roepende wulpen hopelijk steeds vaker horen!