Het zijn zwakke schouders en haar rug is met de jaren krom gaan staan, maar toch blijft Els van Kemenade lasten dragen. De last waar het hier over gaat is het gegeven dat er 800 mensen in Goirle in aanmerking komen voor de meedoenregeling, en dat er maar 250 mensen gebruik van maken. Dat betekent dat 550 mensen die het goed kunnen gebruiken het geld bij de gemeente laten liggen. Geld waarop ze recht hebben omdat de gemeente er een speciaal potje voor heeft. Hier kan Els niet tegen, ze vindt het zo stom. Schrijf jij daar nu eens over.

door Ben Loonen

Oproep om mee te doen

Oké, op de dag van de Dodenherdenking ben ik op de thee bij Els van Kemenade. Ze legt me het hoe en wat van de meedoenregeling uit. Ik wist er vaag iets van, want als het je niet aangaat waarom zou je je dan erin verdiepen? Maar volgens Els zijn er veel mensen die het wel aangaat en ook die weten het niet. Het is, begrijp ik, een bekend verschijnsel als het gaat om de minima, om de mensen met de kleinste portemonnee: hoe bereik je ze? Hoe dringt de informatie die voor hen nuttig is tot hen door?

De achtergrond van Els’ actie is een bijeenkomst onlangs belegd door de gemeente om te komen tot een Cultuurplatform. Zo’n platform krijgt tot taak om Goirlenaren te betrekken bij alles wat Goirle te bieden heeft aan culturele en sportieve activiteiten. Die bijeenkomst werd besloten met de opmerking dat de gemeente zelf een meedoenregeling kent waar zeer weinig gebruik van wordt gemaakt. Er zit dus ongebruikt geld in. Een van de deelnemers riep toen: doe daar wat mee!

Hoe en wat

De meedoenregeling wil dat mensen met de kleine portemonnee toch mee kunnen doen met de leuke dingen van het leven. Ze noemt een aantal voorbeelden: naar een musical in CC Jan van Besouw, naar het Goirlese zwembad, naar de Efteling of de Beekse Bergen, lid worden van een club, naar de bioscoop gaan of gewoon op een terras zitten met cappucino, limonade en gebak, het leukste wat er is. Met de zomer in aantocht zijn er tal van dingen te bedenken, vaak kosten die dingen geld, en dat geld ligt gewoon op je te wachten. Je moet het wel weten te vinden, het geld komt niet zo maar je huis binnenwaaien.

Je moet het dus bij de gemeente aanvragen. Je komt in aanmerking als je inkomen 120% van het bijstandsniveau is. Het is 150 euro per volwassen persoon vanaf 18 jaar, kinderen krijgen een lager bedrag. Je kunt het online aanvragen, maar je moet via je DigiD inloggen. Daar ligt waarschijnlijk al een groot struikelblok. Maar geen nood: we hebben in Goirle de Formulierenbrigade en het Dorpsteam die op donderdagmorgen (marktdag) in de bibliotheek aanwezig zijn om je te helpen. Als het geld is toegekend kun je het naar hartelust gebruiken voor waar het voor bedoeld is: mee doen.

Hoe bereik je die 550 mensen?

Als mensen via andere kanalen ondersteuning krijgen, zoals bijvoorbeeld van de Stichting Leergeld, is het niet zo moeilijk: zij kunnen in een moeite door op die regeling wijzen en een helpende hand uitsteken. Maar anders? We bedenken dat al die mensen buren hebben: lopen die mensen met hun ogen dicht? Niet waarschijnlijk, zij weten echt wel dat hun buur het niet rijk heeft. Ze zouden toch? Al is het alleen maar door dit artikel uit te knippen en te overhandigen met: lees dit eens! De gemeente zou het wat vaker op de Gemeentepagina kunnen zetten; naar verluidt wordt die pagina goed gelezen. In het gekste geval zou de gemeente er zelfs toe over kunnen gaan om die mensen een briefje te sturen: hallo, er ligt geld.

De bestaanszekerheid: het is een groot punt in de formatie. Alle partijen van links tot recht willen dat mensen een goed bestaan hebben. Goirle voert al sinds lang een ruimhartig beleid omtrent de minima. De meedoenregeling is een kers op de taart. Je kunt er leuke dingen mee doen. Doe je zelf, je kind, een plezier en vraag dat geld op. Goirlenaren kijk wie je met deze informatie een plezier kunt doen, vertel het rond, of knip dit stukje uit doe het in de bus bij je buurman/vrouw.

Nagekomen bericht: de gemeente stuurt het meedoengeld zonder dat je het aanvraagt!

Via wethouder Pernell Criens kom ik in contact met Matthijs Gardeniers, de ambtenaar die over de meedoenregeling gaat. Hij laat mij weten dat de gemeente automatisch het geld gaat uitkeren aan de mensen die bekend zijn, zo’n 440 personen. Het getal van 800 zingt wel rond, maar is niet exact. Er kunnen allerlei mensen zijn die onder het minimum zitten, maar nergens een beroep op doen. Matthijs laat weten dat er altijd nog een aanvraag ingediend kan worden als je niet bij die 440 mensen hoort die het nu dus ongevraagd gaan krijgen …