Door Rob Stok en Jos Spetter

Fotografie Jules van Iperen

Donderdag 16 mei heeft Commissaris van de Koning Ina Adema een werkbezoek gebracht aan de gemeente Goirle. Mevrouw Adema, de Burgemeester, wethouders en een aantal ambtenaren kwamen mee naar het Dorpscollectief Riel. Namens het Dorpscollectief en Seniorenbelangen Riel waren Engelien van de Pas, Simon Segers, Rob Stok en Jos Spetter aanwezig.

Het gezelschap van de Commissaris kwam vanuit Goirle met de opstapbus naar de Leybron. Na een warm welkom en een korte kennismaking gaf de Burgemeester aan dat het Dorpscollectief een belangrijk initiatief is voor de gemeente en ze enthousiast zijn over wat we allemaal doen. We hadden maar een half uur de tijd, dus we moesten goed nadenken over wat we voor het voetlicht wilden brengen.

We zijn begonnen kort iets te vertellen over ons mooie dorp Riel, waarna we zijn ingegaan op het ontstaan van het Dorpscollectief en alle activiteiten die onder de paraplu van het Dorpscollectief vallen. Daarna heeft Simon beeldend verteld over het ontstaan van de Verhalenkamer en hoe ze het programma van de maandagochtend opbouwen. Vervolgens hebben Rob en Jos het gezelschap meegenomen in het ontstaan van de Voorzorgcirkels en hoe we dat aanpakken in Riel. We kregen geïnteresseerde vragen en zowel de Commissaris als de Burgemeester benadrukten hoe belangrijk dit soort vrijwilligersinitiatieven zijn. De Commissaris gaf aan dat dit soort initiatieven problemen voorkomt en daarmee kosten bespaart.

We hebben daarom van de gelegenheid gebruik gemaakt te benoemen dat voor het borgen en verder uitbreiden van dit goede werk meer professionele ondersteuning en subsidie gewenst zijn. De welwillende blikken die onze kant op kwamen geven hoop dat het op dat gebied wel goed kan komen.

Na een groepsfoto voor de Leybron vertrok het gezelschap weer. We kijken terug op een inspirerend en nuttig bezoek. We hebben het Dorpscollectief en daarmee ons dorp Riel goed op de kaart kunnen zetten!