Een beetje vreemd dat een EHBO-vereniging om hulp vraagt terwijl die zelf hulp verleend.

Echter de landelijke tendens laat zien dat er een groot tekort dreigt aan vrijwillige hulpverleners en ook de vergrijzing slaat toe en dat baart de vereniging zorgen. Bijna wekelijks zijn er Eerste Hulp Verleners van de vereniging als vrijwilliger actief bij de vele evenementen die in Goirle worden georganiseerd. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit in de nabije toekomst niet meer mogelijk zijn. Vandaar deze noodkreet. In een gemeente die bekend staat om zijn vele vrijwilligers kan het toch niet zo zijn dat deze traditionele vereniging, die al meer dan negentig jaren actief is binnen Goirle, uit ons dorpsbeeld verdwijnt vanwege een tekort aan vrijwilligers.

Andere doelgroepen waarvoor EHBO onmisbaar is zijn leiders van verenigingen die veel met jeugd werken. Verder is het ook voor tieners die vaak op stap gaan cruciaal dat ze weten hoe te handelen als er iets gebeurt met een vriend of vriendin. Bij een hartstilstand is het belangrijk om de symptomen te herkennen en daarop te kunnen reageren door te alarmeren en te reanimeren. Ook hiervoor kan men bij de Goirlese EHBO terecht voor een cursus reanimeren en omgaan met een AED-apparaat. Daarnaast zijn er lessen speciaal gericht op kinderen. Er kunnen workshops gegeven worden op basisscholen en middelbare scholen om zo de jeugd kennis te laten maken met de EHBO in het algemeen Tevens kunnen er workshops gegeven worden bij bedrijven en instellingen die daarin geïnteresseerd zijn.

De vereniging voor EHBO Goirle is niet alleen een opleidingsinstituut maar vooral een club van mensen die het helpen van een medemens hoog in het vaandel hebben staan. Om het saamhorigheidsgevoel te versterken worden er ook diverse gezellige ontspanningsactiviteiten georganiseerd voor de leden.

Hopelijk bent u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd geraakt in onze vereniging en hopelijk ook enthousiast dan kunt u zich voor nadere informatie wenden tot het secretariaat@ehbogoirle.nl

of telefonisch 06-33373231.

Daarnaast kunt u onze vereniging ook financieel steunen. (Wij zijn ANBI gecertificeerd dus uw gift is fiscaal aftrekbaar) Voor al de hierboven genoemde cursussen zijn instructeurs nodig, lesmateriaal en verbandmiddelen. Vandaar dat wij ook een beroep doen op uw vrijgevigheid. U kunt uw bijdrage storten op rekening:

NL73RABO0116895381 t.n.v. Vereniging voor EHBO Goirle.

Bij voorbaat dank voor uw steun.