Meedoenregeling voor rijke Goirlenaren.

Op 31 mei sprak Ben Wegdam tot de tertulianen, het almaar groeiende vrijdagochtendgezelschap in CC Jan van Besouw. Zijn onderwerp was een nieuwe licht- en geluidsinstallatie voor theaterzaal en kapel van het Jan van Besouw, d.w.z. de financiering daarvan. Eerder had Roxanne Petermeijer, algemeen manager van het Jan van Besouw, met deze trouwe bezoekers/gebruikers al gesproken over de noodzaak van nieuw licht en geluid en over de kosten, 200.000 euro maar liefst. Dat geld heeft het Jan van Besouw niet en er leken geen mogelijkheden om het investeringsbedrag te dekken. Ben Wegdam, samen met Rob Suurmeijer en Els van Kemenade kwamen met de oplossing van het probleem: het fonds Helden van Besouw. In het fonds komen schenkingen over een periode van vijf jaar. De tertulianen werden door Ben Wegdam en zijn kompanen opgeroepen het goede voorbeeld te geven: schenkingen die het mogelijk maken dat licht en geluid er toch komen. Ik zat erbij en ik dacht – indachtig een eerder artikel over de meedoenregeling voor de minima: dit is een meedoenregeling voor de maxima van Goirle, meedoen om het Jan van Besouw up to date te houden.

door Ben Loonen

Gemeentebestuur geeft niet thuis

Management van Jan van Besouw en het bestuur van de SCAG hebben natuurlijk eerst aangeklopt bij het gemeentebestuur, de eigenaar van het gebouw en de hoeder van de cultuur in Goirle. Maar het gemeentebestuur gaf niet thuis, het wilde geen geld beschikbaar stellen voor de noodzakelijke vervanging. Het wilde zelfs niet garant staan voor de lening die gesloten moet worden om de aanschaf van nieuwe apparatuur mogelijk te maken. Het probleem is bekend: de gemeente Goirle heeft weinig geld en ziet donkere jaren met tekorten aankomen. Het sentiment ten gemeentehuize is bovendien dat het Jan van Besouw nu al te veel kost: laten “ze” het zelf oplossen. De financiële situatie van het Jan van Besouw is momenteel gezond, het schrijft in de boekhouding zwarte cijfers, zoals dat heet. Maar het budget voor de genoemde aanschaf is onvoldoende. Als particulieren niet zouden inspringen zou het Jan van Besouw gedoemd zijn te verslonzen, achterop te raken. Naast reeds bestaande sponsoracties richting bedrijfsleven, worden nu dus de gebruikers van het Jan van Besouw, mensen die haast per definitie het Jan van Besouw een goed hart toedragen, aangesproken om in de beurs te tasten.

Fonds Helden van Besouw

Ben Wegdam, voormalig voorzitter van SCAG, en Rob Suurmeijer, voormalig directeur Tiwos, hielden de tertulianen (die zelf ook allemaal voormalig zijn) voor dat met een schenking van bijvoorbeeld 500 euro per jaar, vastgelegd over een periode van vijf jaar er de zekerheid is dat de bank de lening zal verstrekken, tegen een schappelijke rente. Als er een mooi aantal deelnemers zijn hoeft er uiteraard minder geleend te worden en kan er sneller afgelost en afgeschreven worden. Wat is 500 per jaar? Dat is een tientje per week, dat is twee maal de consumpties van vrijdagochtend: gemakkelijk op te brengen. Maar het mooie van de constructie “vijf jaar vastleggen” is dat de ficus 50% tot 30% (afhankelijk van je inkomen) teruggeeft (vanwege de ANBI-status van het Jan van Besouw als culturele instelling). 500 honderd euro schenken is 250 euro schenken, en zo helpt de Staat toch mee om het Jan van Besouw overeind te houden. Uiteraard mag je ook 400 of 300 of welke bedrag dan ook schenken, maar als je het fiscaal interessant wil maken leg je je vast voor vijf jaren. Het doel van de actie fonds Helden van Besouw is om een inkomstenstroom van plusminus 30.000 euro per jaar te genereren. Na het praatje, dat met applaus werd beloond, werden enveloppen uitgedeeld met de toelichtende brief ondertekend door Ben Wegdam, Rob Suurmeijer en Els van Kemenade, plus het formulier waarin je Jan van Besouw machtigt tot periodieke afschrijvingen, in te leveren bij het management van Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, Goirle.

Beste supporters van Jan van Besouw

Uit genoemde brief tot slot het citaat dat vet wordt afgedrukt:

Dus, beste supporters van Jan van Besouw, laten we de handen ineen slaan en samen blijven bouwen aan de toekomst van Jan van Besouw waar we samen genieten van mooi licht en helder geluid bij elk concert en bij elke voorstelling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roxanne Petermeijer, algemeen manager van Jan van Besouw.

Zij is telefonisch te bereiken op 013-534 34 00 of via het mailadres:

roxannepetermeijer@janvanbesouw.nl