Aktie voor het Rode Kruis

Met het 125 jarig jubileum van onze kerk willen we onze dankbaarheid op een symbolische wijze vormgeven. In ons geloof heeft het kruis de betekenis van het offer dat Jezus bracht voor de mensen, namelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Een organisatie die dat in de dagelijkse, menselijke wereld probeert waar te maken is het Rode Kruis. Wereldwijd is zij aanwezig om hulp te bieden waar anderen zelfs niet durven te komen. Met name in oorlogsgebieden, waar we dagelijks via het nieuws mee worden geconfronteerd, probeert het Rode Kruis slachtoffers op te vangen en te verzorgen en te redden van een vroegtijdig sterven. Dit risicovolle en menslievende werk willen we ondersteunen.

Dit kan door uw bijdrage te doen in de ‘offerkist’ die achterin de kerk staat.