“Kijk naar de ziel van Riel” is een initiatief van een groep Rielenaren die de ambitie heeft uitgesproken om Riel van het verleden tot heden in woord en beeld voor een breed publiek onder de aandacht te brengen. Hiertoe worden zowel het Goirles Belang als Facebook (Kijk naar de ziel van Riel) en de site www.zielvanriel.nl ingezet. Wekelijks wordt de rubriek “Groeten uit Riel” gepubliceerd. In deze rubriek worden 1 of 2 foto’s geplaatst met begeleidende tekst uit diverse tijdsvakken.

Kijk naar de ziel van Riel

Foto 1

De oprichtingsdatum van TV Riel is 18 april 1974. Daar ging natuurlijk het een en ander aan vooraf, voordat TV Riel het licht ging zien. Voetbalvereniging Riel en de handbalvereniging waren gevestigd op het momentele tenniscomplex aan de Elleboog tot 1974. Een verhuizing van VV Riel was aanstaande naar de Krim aan de Oude Tilburgsebaan. De handbalvereniging zou in Goirle haar bestaan voortzetten onder de vlag van GHV. De Liefkenshoek was een nieuwe jonge wijk in Riel, grenzend aan het sportcomplex, wat haar bestemming dreigde kwijt te raken. De Liefkenshoek bestond hoofdzakelijk uit jonge gezinnen en daar bleek wel animo te bestaan voor tennis. Vrije tijd werd steeds meer anders besteed en daar hoorde een sport als tennis zeker ook bij. Er werd bij de gemeente aangeklopt of er medewerking verleend kon worden aan de plannen. De heer Wim Opsteeg had van loco burgemeester van Merriënboer het verzoek gekregen te inventariseren of er voldoende animo was voor een tennisvereniging in het Rielse en dan met name in de Liefkenshoek. Een briefje werd in de brievenbus gedeponeerd door Wim Opstee zodat men zich kon aanmelden en 125 mensen hadden interesse in tennis in Riel. Louis Konings was een van de eerste Rielenaren aan de overzijde van de Tilburgseweg, die zich aanmeldde. Vanuit de Liefkenshoek was heel veel animo. Louis Konings kreeg van Wim Opstee te horen, “ik kan jouw hulp wel gebruiken”, Een uitnodiging volgde onder andere bij burgemeester van der Weijden. De toen bestaande Sportraad diende ook een advies uit te brengen. Dit was positief onder voorbehoud dat er Fl. 2.000,00 per baan aan huur betaald zou moeten worden en dat de bestaande houten kleedruimten intact zouden blijven als kleedaccomodatie. Op basis van het advies van de Sportraad ging de gemeenteraad akkoord met de aanleg van twee zogenaamde portplastic banen (hardcourt). Dit besluit werd 22 maart 1974 genomen. De ingang van de voetbalvereniging was vanaf de Dorpstraat. De entree van het tennispark zou gerealiseerd worden vanaf de Elleboog. Het eerste bestuur zou bestaan uit J. Mols (voorzitter), J. van Zundert (secretaris), L. Konings (penningmeester), en leden W. Opsteeg en H. v.d. Camp.

Foto 2 Foto 196

Drie jaar later alweer na de oprichting met volle medewerking van gemeente Alphen en Riel, een enorme uitbreiding, te weten een verdubbeling van de banen en het paviljoen werd ook geheel vernieuwd. Het eerder genoemde gebouwtje had nu een oppervlakte van 8,5 meter bij 16 meter. Naast een tweetal kleedlokalen en een keuken, werden twee doucheruimten en toiletten gerealiseerd. Er zou geen wachtlijst meer bestaan, voor de inmiddels 200 (adspirant)leden. Gedurende de tachtiger jaren bleef TV Riel groeien. De hard court banen veroorzaakten met name bij de ouderen pijn aan de gewrichten wat TV Riel deed besluiten een switch te maken naar gravel en meteen de capaciteit uit te breiden naar vijf banen. Tennisvereniging Riel groeit gestaag, tot een maximaal aantal leden van 430 eind twintigste eeuw. Hier is mede debet aan een groot aantal commissies, waarbij vele leden hun verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan het wel en wee van de vereniging. Een sponsorcommissie die in 1998 opgericht wordt, zorgt voor een extra financiële impuls van de vereniging. In de breedste zin is dat waarneembaar op het park, door de presentatie van de sponsoren middels diverse uitingen. En er zijn nu investeringen mogelijk die ten goede komen aan periodiek onderhoud en renovatie van het paviljoen. Waar het terras eerst een demontabel dakzeil kende, zien we nu een fraaie houten constructie met permanente overkapping. In 2015 wordt in combinatie baan 6 aangelegd en worden alle banen voorzien van gravel op afschot. Het grote voordeel hiervan is dat de afwatering in een veel hoger tempo geschiedt, wat het gebruik van de banen ten goede komt. Het vijftigjarig jubileum wordt in 2024 gevierd met diverse activiteiten verspreid over het gehele jaar. Accenten worden gelegd op het betrekken van de jeugd bij de vereniging en dat in wisselwerking met het aantrekken van nieuwe leden van alle generaties. Tennisvereniging Riel blijft zich etaleren als sportief, sfeervol, van alle leeftijden in een fraai authentieke omgeving, waar VV Riel 50 jaar geleden vertrok naar de Oude Tilburgsebaan.