In aanloop naar de viering van de 80-jarige bevrijding van Goirle&Riel plaatsen we wekelijks een bericht van slachtoffers, geallieerde slachtoffers en situaties.

Heeft u het ook gemist? 3 Weken terug is Goirles Belang uitgekomen met de aankondiging dat we de verhalen van de 109 oorlogsslachtoffers in boekvorm gaan gieten.

door: Gemma v.d. Klundert- Bertens

Er is een mogelijkheid om dat boek te kopen bij de Heemkunde Kring en boekhandel “De Buijtelaar” in Goirle. Op beide plaatsen zijn intekenlijsten, zodat men zich kan aanmelden voor de koop van een boek. De dikte van het boek ca. 110 pagina’s, de oplage ca. 250. De prijs is nog niet bekend, zal rond of onder de € 25.00 zijn. Eind oktober in de week dat de 80-jarige bevrijding zal worden gevierd van de oorlog in Goirle&Riel en omgeving dan gaat dit plaatsvinden. Gerrit van Heeswijk en ik (Gemma v.d. Klundert- Bertens), beiden ook bezig met onze Heemkunde Kring Goirle, hebben een kleine anderhalf jaar getracht om alle Goirlese en Rielse slachtoffers te achterhalen en ze een plek te geven op de WIKI MIDDEN-Brabant GOIRLE&RIEL. Telkens wordt een verhaal verteld. Terug te vinden in het boek “VERTEL HUN VERHAAL”.

Vandaag het verhaal van Toon Versteden

Hij overleed in Delft op 11 mei 1940 op 20-jarige leeftijd.

Toon is de oudste van 12 kinderen in het gezin van Antonius Josephus Cornelis Versteden (1892 - 1954) linnenwever en Maria Paulina van Laarhoven (1894 - 1965). Zijn ouders huwden 15 juli 1918 te Goirle. Het gezin woonde aan de Groeneweg nr. 13 te Goirle. Hij is geboren op woensdag 6 augustus 1919. Rond zijn 12e jaar bezoekt Toon de eerste jaargangen van het Odulphuslyceum in Tilburg. Daarna gaat hij als volontair aan de slag op het gemeentehuis. In het najaar van 1939, als de oorlogsdreiging ook voor Nederland sterk toeneemt, wordt Toon ingelijfd bij de Koninklijke Landmacht en wordt als soldaat ingedeeld met registratienr: 190806038 bij het 3th. Compagnie 6th Depotbataljon in Delft. Daar maakt hij onderdeel uit van de verdediging van de Vesting Holland. Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Toon wordt daarna ingedeeld bij de 22. Depot-Compagnie Bewakingstroepen. De Duitse Luftwaffe vliegt voor de grondtroepen uit om met valschermjagers strategische doelen verderop in Holland in te nemen en Duitsland hoopt zo Nederland tot een snelle capitulatie te kunnen dwingen. Ook in Delft komt het dan tot hevige gevechten tussen de Nederlandse verdedigers en Duitse parachutisten. Toon raakt op die eerste oorlogsdag zwaar gewond door een kogel in zijn rechterbovenbeen. De volgende dag als hij, na een nacht gewond liggend in een sloot, wordt gevonden, pas dan kan Toon in veiligheid naar het Hippolytusziekenhuis in Delft worden gebracht. In de late avond van 11 mei 1940 bezwijkt Toon aan te groot bloedverlies en een inmiddels opgelopen infectie.

Toon was toen 20 jaar jong en is niet ouder geworden. Hij werd eerst in Delft begraven en later in september van 1940 met grote belangstelling herbegraven op de Gemeentelijke Begraafplaats St. Jan te Goirle. Daarna, in 1984 is hij verplaatst naar het ereveld van datzelfde kerkhof bijgezet. Zijn naam staat op het monument voor gevallenen in Delft en op het monument van de Gemeentelijke begraafplaats St. Jan in Goirle (RK gedeelte).

Behalve de militaire en nationale onderscheidingen voor de gevallenen kreeg Toon ook een oorkonde postuum uitgereikt namens de vakbond. Deze oorkonde hangt in het Goirlese museum “De Vyer Heertganghen” in de oorlogshoek bij de afbeeldingen van alle gevallenen van de jaren ‘40-‘45.