Na 95 jaren is het einde van het gewerengilde St. Mauritius in zicht. Op 1 september van dit jaar wordt het gilde slapend. Het aantal leden is te gering om nog zinvol door te gaan. De overheid (het bestuur) is al enkele maanden druk bezig met het onderbrengen van alle attributen en het opleveren van het terrein aan de Fabriekstraat. Er volgen nog enkele activiteiten en dan zal, met pijn in het hart, afscheid worden genomen van een bijzonder gilde.

Een mooi en traditioneel gilde verdwijnt

Hoofdman Marco van Rijsewijk; “We hebben nog 9 leden waarvan er 6 actief zijn. Het merendeel van deze leden is al op leeftijd en er is geen nieuwe aanwas. We hebben er alles aan gedaan om nieuwe leden binnen te krijgen. We zijn op scholen geweest, bij de scouting, het Jeugdvakantiewerk waar we de jeugd kennis lieten maken met ons gewerengilde. Verder hebben we een aantal jaren tijdens Koningsdag op De Deel gestaan en tijdens de Goirlese kermis het Burger Koningschieten georganiseerd. Iedereen kon dan mee schieten voor een mooie trofee en de titel ‘Burger Koning van Goirle’. Er was wel belangstelling, maar we hielden er geen nieuwe leden aan over. Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat er voor Gilde St. Mauritius geen toekomst meer is.”

De afwikkeling

Op 31 december van dit jaar moet het terrein aan de Fabriekstraat zijn opgeleverd aan de eigenaar, de gemeente Goirle. Het pand, inclusief het meubilair, blijft. De 4 schietbomen worden overgenomen door het Gilde St. Dionysius uit Tilburg. Zij waren toe aan nieuwe schietbomen. De opslagcontainer gaat ook naar dit Gilde. Het koningszilver, dat door de koning wordt gedragen, gaat naar de gemeente en zal in de hal van het gemeentehuis komen te hangen. De herdenkingsborden, schilderijen en foto’s uit de kantine gaan naar de Heemkunde kring in Goirle. Voor de trommels heeft een ander gilde belangstelling getoond en de jaarboeken gaan naar het Regionaal Archief in Tilburg. De geweren zijn eigendom van de leden en zullen waarschijnlijk door hen worden verkocht.

Het Moedervaandel

Het moedervaandel van St. Mauritius is heel bijzonder. Het is gemaakt van goudkleurige Chinese zijde met in het midden een afbeelding van St. Mauritius. Verder staan op het moedervaandel 4 symbolen. Dat zijn: het wapen van de voormalige koningin Juliana, de pauselijke tiara, een zwarte raaf (wapen van bisschop Mgr. Bluyssen) en het wapen van Goirle. Slecht enkele personen mogen over het vaandel lopen. Zo hebben over het vaandel van St. Mauritius gelopen: Koningin Juliana, Koningin Beatrix, Koning Willem-Alexander en Paus Johannes Paulus II. Verder mochten alleen de Koningen van het Gilde op kousenvoeten over het vaandel lopen. Dit is één van de rituelen bij het inhuldigen van een nieuwe gildekoning. Het moedervaandel gaat naar de Heemkunde Kring ‘De Vyer Heertganghen’.

Korte geschiedenis

Gewerengilde St. Mauritius is (her)opgericht op 7 augustus 1929. Eigenlijk werd het voormalige St. Jans Gilde, dat slapend was, nieuw leven in geblazen. Van dit gilde is weinig bekend omdat alle boeken, geweren en andere attributen verloren zijn gegaan bij de grote brand van het gemeentehuis in 1918. Hier lag alles van het St. Jans Gilde opgeslagen. Waarom voor een nieuwe naam is gekozen, is niet bekend. Om de 4 jaren wordt geschoten op een vogel, die boven op de schietboom is geplaatst. De persoon die het laatste deel van de vogel van de boom schiet is voor de volgende 4 jaren de Gildekoning. St. Mauritius heeft in totaal 19 Koningen gekend. Hiervan zijn enkele personen meerdere keren Koning geweest. De eerste koning was M. Adriaansen van 1930 tot 1934 en de laatste is Berry Willemen. Hij was koning van 2011 tot 2015 en van 2019 tot heden. Gilde St. Mauritius heeft 12 Hoofdmannen (voorzitters) gekend. De eerste was van 1929 tot 1937 C. van de Sande en de laatste is Marco van Rijsewijk van 2015 tot heden. De schietlocaties van St. Mauritius waren achtereenvolgens: De Schietberg waar nu de puinvermaler van Paulissen is en als laatste het terrein aan de Fabriekstraat.

De laatste activiteiten

Naast het onderbrengen van de vele attributen en het opleveren van het schietterrein zijn er nog enkele activiteiten. Er is nog een verbroedering met het Gilde St. Norbertus uit het Belgische Tongerlo. Beide gilden hebben al 50 jaren vriendschap met elkaar. Op de verjaardag van de beschermheilige (22 september) wordt nog voor de leden de gebruikelijke Teerdag gehouden. Bij de herdenking van 80 jaar bevrijding van Goirle op 26 oktober, zal St. Mauritius voor de laatste keer de bloemen leveren die op begraafplaats St. Jan bij de grafstenen van de gesneuvelde militairen worden gelegd. En daarna is gewerengilde St. Mauritius uit Goirle geschiedenis.

JS