Terugblik op de raadsvergadering van 2 juli 2024

’t Was me weer een avondje van hakke-hakke-puf-puf. En de raadsleden draaien aan de wieltjes, weg zijn wij. Op een klein stationnetje staan zeven wagentjes netjes in een rij. Zeven raadsfracties (de Arbeiderspartij staat al geruime tijd in de remise) zetten zich krakend in beweging…. Trouwens, waarom wordt er bij de Arbeiderspartij niet gesproken over een tijdelijke vervanging

door: Norbert de Vries

Vervanging (tijdelijk)

Wethouder Criens is met ziekteverlof en ‘om de continuïteit in het bestuur van onze gemeente te waarborgen, stellen wij als fractie van de PvdA Goirle Riel voor een tijdelijk wethouder te benoemen.’

Dat vond eigenlijk iedereen een goed voorstel, maar de fractie van Gezond Verstand had bedenkingen en vragen. Dat leidde tot opwinding bij de heer Van Baal: er is een volstrekt gangbare procedure gevolgd, en laat Gezond Verstand hier geen circusnummer van maken. En toen schoot hij uit zijn slof met de opmerking: ‘Ik vind het werkelijk onbeschoft.’ (ik heb het thuis voor alle zekerheid nog even teruggeluisterd, want de heer Van Baal is een mompelaar met een zeer zachte stem, en inderdaad, hij zei het)

Nou, de toon was gezet. Buiten op het plein klonk muziek, daar draaide en zwaaide de vrolijke drom, daar woelde en krioelde alles dooreen, maar hier binnen viel een ijzige stilte, en niemand bewoog. Maar ja, de carrousel draaide al, en er was geen houden meer aan. Dus ging Corné de Rooij (GV) maar door, met ondersteuning van Joris Duijsters (GV) die herinnerde aan de coalitieonderhandelingen ‘toen wij meteen aan de kant werden geschoven omdat we eerst over de inhoud wilden spreken en nog geen wethouderskandidaat konden noemen’. Kribbigheid alom. En de heer Van Baal gooide nog wat olie op het vuur met: ‘Ik vind het bijna stuitend. Ik vind het populair opportunisme.’

Einde van het liedje: Guus van der Put werd tot tijdelijk wethouder benoemd met 15 stemmen voor en 3 tegen.

Dat is wat je noemt: dorpspolitiek. Maar vandaag volg ik het schaamteloze circus in Den Haag met het debat over de regeringsverklaring. Een verbijsterende vertoning met moties van wantrouwen-op-voorhand, met gejank, met gescheld over racisme, enfin: ik vond het buitengewoon stuitend. En dan zo’n Rob Jetten die op hoge toon premier Schoof uitdaagde om Esmah Lalah ‘recht in de ogen te kijken’ om haar te zeggen dat hoofddoekjes oké zijn. Wat een flapdrol, die Jetten! Nee, als ik het daarmee vergelijk, dan is de gemeenteraad van Goirle een baken van wijsheid, bezonnenheid en zelfbeheersing.

13,3 miljoen in de plus

De jaarrekening 2023 geeft een prachtig, positief resultaat. Oké, in 2026 breekt het roemruchte ravijnjaar aan, maar nu houden we een leuk bedrag over. Dat hing onder meer samen met de omstandigheid dat veel plannen in 2023 niet zijn uitgevoerd vanwege de val van de coalitie, waarna een formatieperiode van enkele maanden volgde. ‘Een periode waarin besluitvorming over grote onderwerpen ‘on hold’ werd gezet, maar waarin de wereld (en ook Goirle) gewoon verder ging.’ De diverse raadsfracties brachten natuurlijk allemaal mooie plannen naar voren om dat geld een passende bestemming te geven. Een impuls voor de volkshuisvesting scoorde hoog. Twee amendementen ingediend (D66 en VVD); beide verworpen. Een opmerkelijke uitspraak van wethouder Krook over de jeugdzorg: ‘Ik heb geen grip.’

De jaarstukken werden ongewijzigd vastgesteld.

De perspectiefnota

De aanloop naar de begroting 2025 die op 5 november door de raad, naar verwachting, zal worden vastgesteld. Een perspectiefnota is bedoeld als instrument waarmee de raad sturing geeft aan het college voordat zij de begroting gaat opstellen. In voorgaande jaren klonk de opmerking dat de perspectiefnota een begroting light was. Ook werd het gezien als een losse verzameling van onderwerpen waarvoor extra budget nodig was en stukjes tekst die over de stand van zaken in de uitvoering ging. Daarom heeft het college voor deze perspectiefnota een nieuwe aanpak gekozen en een 3-tal belangrijke onderwerpen gekozen waarop de focus is gericht: • Transformatie Sociaal Domein • Wonen en Zorg • Klimaat

Er volgt dan een staatje met rode en zwarte cijfers, en heel veel pm-posten. Sommige fracties, zoals de VVD, vonden het een prima document, andere verzuchtten: word (gebiedende wijs, enkelvoud) eens realistisch, college, en verander van perspectief. De heer Meijers sprak de onheilspellende woorden: ‘De bestuurskracht viel ons vies tegen dit jaar.’

Tja, en ondertussen werd er een belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld, en besloten werd om de tweede helft te bekijken tijdens de pauze voor de versterking van de inwendige mens (een eenvoudige, doch voedzame maaltijd). Naar verluidt werd die wedstrijd door het nationale elftal van Nederland gewonnen, dus in goed humeur werd na de pauze verder vergaderd. Aldus besloten.

Hekkelman advocaten

De advocaten zijn er eens goed voor gaan zitten en komen met een concept van een zienswijze van 11 pagina’s omtrent de snode plannen van de gemeente Tilburg om op de grens met onze gemeente een groot complex te realiseren voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De voorziene huisvestingslocatie heeft vooral effecten op de gemeente Goirle, specifiek het dorp Riel. De advocatengaan in op tal van aspecten, waaronder ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’. Nog nimmer van gehoord, maar het klinkt prachtig. Naast de Sint-Jacobsladder nu ook de ladder voor duurzame verstedelijking.

Conclusie van de advocaten: het plan is niet in overeenstemming met het beleid van de gemeente Goirle, het Regionaal afsprakenkader en de Omgevingsvisie van Tilburg.

Wordt vervolgd.

Hier laat ik het maar voorlopig bij. Het was een bijzondere avond, waarbij de raad bijna ontspoorde, maar gelukkig liep de raadstrein zonder onherstelbare schade het stationnetje weer binnen. Hakke-hakke-puf-puf.

‘In den voorsten wagen werd een geweldig leven gemaakt, altijd geweldiger.

Velerlei schreeuwgeluid verwrong zich met het denderende rolgebots van de wagens en ook het locomotiefje begon dikwijls te gillen, kort-afgebroken, felle fluit-gilletjes.’